Min Katt brukerveiledning

På denne siden finner du informasjon om Min Katt (MyCats).


Min Katt er vårt verktøy til å administrere våre katter, melde på til utstilling og registrere kull eller eventuelle endringer på en katt.

HUSK: flytter du eller noe endrer seg med telefonnummer og epost - du kan (skal) endre dette selv i Min Katt!

Lenke til MinKatt er: https://katt.nrr.no/

I MinKatt vil du finne:

  • En seksjon for deg og dine kontakt detaljer.
  • Liste over registrerte katter som står på deg - samt evt solgte katter eller avdøde katter.
  • Muligheter til å melde på til utstilling.
  • Stamnavn oversikt om du har stamnavn.

Fordelen med det nye systemet er at alt er samlet under "et tak" og all stambokføring og tittelregistrering blir registrert direkte og oppdatert mot katt i forhold til utstilling - som eksempel.

For support av systemet hos NRR klikk her.

Du finner alle opplæringsmodulene i menyen til høyre. 

Viktig at du kontrollerer om din informasjon er riktig!

Det er viktig at du som medlem av Grenlandspusen sjekker at kontaktinformasjon og så videre er riktig. Det samme gjelder informasjon om dine registrerte katter!

Det er du som eier og utstiller som er ansvarlig for at informasjon om deg og dine katter er riktig i utstillingskatalogen. Utsendelse av Aristokatt er også avhengig at kontaktinformasjon er riktig.