Grenlandspusen er en katteklubb åpen for alle katte-elskere både med og uten katt. Vi arbeider med å spre kunnskap om katt og kattehold. Dette gjelder både Huskatter og Rasekatter.

  • Styret hadde første styremøte etter årsmøte mandag 3. desember 2018. Vi kommer med mer informasjon til medlemmene veldig snart!

Møter som er under planlegging:

  • Medlemsmøte 28 august 2019

Andre aktiviteter som er planlagt:

  • Mulig lørdagsseminar med Braastad m.fl.
  • Vår internasjonale utstilling i November

Vi kommer også til å invitere til uformelle katte-prat møter i enten Skien, Porsgrunn eller Larvik i løpet av året :-)

Andre møter kan også tilkomme i løpet av året. Tid og sted vil bli annonsert via e-post, Facebook og på våre websider!

Har du andre ideer?

Ta kontakt med leder! :-)

Alle våre medlemmer - hoved- familie- og støttemedlemmer er velkomne til våre medlemsmøter. Styremøtene er forbeholdt styret, men du må gjerne ta kontakt med en av oss i styret om du har noe å ta opp med oss.