Publikum

230 katter under samme tak? Denne helgen finner du nettopp så mange katter i Skien Fritidspark - både rasekatter og huskatt.

 

Utstillingen er åpen for publikum:

  • Lørdag fra klokken 09.30 til 15.00
  • Søndag fra klokken 09.30 til 15.00

Er fremdeles bedømming og Best in Show pågående etter kl 15.00 er naturligvis publikum velkomne til å overvære dette etter kl 15.00 også!

Inngang er gratis! Vi har en kiosk med varmmat og drikke og vi har ett flott lotteri!

Hvilke katter kan jeg forvente å se?

 

Det vil være Persere (kort- og langhår), Ragdoll, Hellig Birma, Maine coon, Norsk Skogkatt, Sibir, Neva Masquerade, Bengal, Britisk kort- og langhår, Kurilean Bobtail (kort- og langhår), Korat, Egyptisk MAU, Ocicat, Selkirk Rex (kort- og langhår), Abyssiner, Celkirk Rex, Devon Rex, Orientalsk langhår, Siamesere, Russian Blue, Somali og Sphynx - ved siden av huskatt lang- og korthår 🙂